LadyInRed, teksty z kwietnia 2010 roku

4 teksty z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Słowa dwu­lico­we, jak noże ub­ra­ne w płat­ki róż... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 kwietnia 2010, 22:08

Uśmiech nic nie kosztu­je, ale często ludzie ob­ce­go nim nie ob­darzą. Wolą zacho­wać twarz bez wyrazu... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 21 kwietnia 2010, 22:58

Dy­wan oso­bis­tych tra­gedii jest wy­cieraczką dla świata. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 14 kwietnia 2010, 17:23

Po­siadać wzrok nie oz­nacza widzieć. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 14 kwietnia 2010, 01:17
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]