LadyInRed, teksty z lipca 2010 roku

4 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Krop­le deszczu na szy­bie są jak łzy w oku, za­mazują nam wi­dok na świat. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 28 lipca 2010, 16:39

Bo Ko­bieta chce być je­dynie szczęściem w ser­cu i niegasnącym blas­kiem w oczach ukocha­nego mężczyzny.... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 27 lipca 2010, 20:56

Cza­sem to ludzie wokół zmuszają nas do gry w teat­rze życia. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 19 lipca 2010, 19:19

Nie pozwólmy zes­mutnieć chwilom. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 6 lipca 2010, 23:05
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]