LadyInRed, teksty z marca 2010 roku

19 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Człowiek sam dla siebie pot­ra­fi być naj­gor­szym więzieniem. 

myśl • 28 marca 2010, 20:32

Każda la­tar­nia z osob­na, świeci inaczej. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 24 marca 2010, 21:26

Za­nim rzu­cisz się w 'wir', który nie na­leży do Ciebie, po­myśl czy war­to.
Z każdą mi­nutą będzie wciągał co­raz głębiej, al­bo się uto­pisz al­bo po­ważnie zachłyśniesz. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 marca 2010, 21:09

I na­wet gdy deszcz za­maże mi zna­ki na roz­sta­ju, gdy wiatr pos­ta­nowi siłą zat­rzy­mać, a słońce bez­czel­nie w oczy zaświeci, iść będę do przo­du z głową do góry, bo nie straszne mi życia zawzięte wichury. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 marca 2010, 18:28

Do­mysły mają niesa­mowi­cie roz­wi­nięty zak­res widzenia. 

myśl dnia z 27 października 2014 roku
zebrała 86 fiszek • 20 marca 2010, 20:22

Dzi­siej­sze Życie to już nie przy­wilej, to egzys­to­wanie w rękach ludzkiej głupoty. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 18 marca 2010, 20:44

Ser­ce jest naj­większą ko­pal­nią uczuć. Co do niego wpad­nie, zostaje. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 marca 2010, 22:54

Miłość wieku nie liczy, oko­liczności tak. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 marca 2010, 21:41

Można przep­raszać, ale nie każdy umie przeprosić. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 marca 2010, 15:59

Je­go nóż był tak długi, że wbi­ty w ple­cy, prze­bił i serce. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 14 marca 2010, 14:01
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]