LadyInRed, teksty z września 2010 roku

5 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Myśli są niekiedy jak niewy­god­ne sy­tuac­je, wielu chciałoby się po pros­tu uniknąć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 20 września 2010, 21:29

Do niewi­docznych początko­wo kom­pro­misów ludzie często próbują dot­rzeć pop­rzez kłótnie. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 18 września 2010, 22:05

Ko­bietom niekiedy pew­ne rzeczy trze­ba pow­tarzać aż do znudze­nia, póki nie uwierzą, że tak właśnie jest. 

myśl dnia z 19 lipca 2014 roku
zebrała 116 fiszek • 13 września 2010, 23:34

Tęskno­ta za Tobą jak myśli, które chciałabym wy­razić nie mając do te­go słów.... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 8 września 2010, 22:04

Tęskno­ta XXI wieku. Gdy wa­rujesz jak pies przy te­lefo­nie komórkowym. 

myśl
zebrała 100 fiszek • 2 września 2010, 21:00
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]