LadyInRed, aforyzmy

4 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Iść skrzydło w skrzydło z marze­niami, na­wet gdy nie będą mogły latać... 

aforyzm dnia z 3 lipca 2010 roku
zebrał 184 fiszki • 30 maja 2010, 20:58

Im więcej myślę, tym bar­dziej nie wiem o co mi chodzi. 

aforyzm dnia z 19 lutego 2010 roku
zebrał 284 fiszki • 18 lutego 2010, 21:12

Op­ty­mis­ta będzie wsta­wał ty­le ra­zy, ile każesz mu upaść. 

aforyzm dnia z 19 stycznia 2010 roku
zebrał 206 fiszek • 18 stycznia 2010, 18:36

Po­dob­no nie wchodzi się dru­gi raz do tej sa­mej rze­ki. Weszłam. Bieg rze­ki był ten sam, tyl­ko wo­da nieco inna. 

aforyzm dnia z 28 grudnia 2009 roku
zebrał 193 fiszki • 27 grudnia 2009, 15:24
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]