LadyInRed, poezja

1 tekst (poez­ja) – auto­rem jest La­dyIn­Red.

Zakurzone wspomnienia

Gdy w miarę cza­su już dojrzewamy,
Pat­rząc w swą przeszłość i daw­ne rany,
Po­jawia się uśmiech pełen litości,
Trochę pok­pi­wa, trochę się złości

Słowa wy­dają się cza­sem dziecinne,
Tak jak­by nie Two­je, dziw­nie inne,
Cza­sem niewiel­kie pus­te stwierdzenia,
Młodzieńcze miłos­ne głupiut­kie uniesienia

Od­kry­wasz ka­wałki swo­jej daw­nej duszy,
Te za­pom­niane części, które ktoś ukruszył,
Wspo­minasz z uśmie­chem, dozą zrozumienia,
Bo­wiem są to i będą, Two­je wspomnienia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 lutego 2010, 22:09
LadyInRed

Marzenia ból zadały, marzenia się zestarzały.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LadyInRed

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

20 lipca 2014, 00:56dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:46dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

20 lipca 2014, 00:35dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 23:09dana1596 sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 20:39wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 18:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 14:47.Rodia sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]

19 lipca 2014, 02:30wdech sko­men­to­wał tek­st Kobietom niekiedy pew­ne rzeczy [...]